Sustav inteligentnog nadzora javne nabave, potencijal i smjerovi razvoja

Track

Best Practicies & Success Stories

Datum i vrijeme

srijeda, 19. listopad 2016., 14:55

Dvorana

Dvorana D

Trajanje

45'

Javna nabava važan je segment gospodarstva. Ukupna vrijednost javne nabave u 2014. godini iznosi 42.157.174.728 kn.

U Republici Hrvatskoj u 2014. ukupna vrijednost objavljenih ugovora i okvirnih sporazuma iznosi 32.875.972.157 kn, vrijednost evidentirane bagatelne nabave iznosi 9.277.951.667 kn (iznos temeljen na unosu dodatnih podataka u EOJN-u od strane obveznika javne nabave), a vrijednost nabave za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava iznosi 3.250.904 kn. U području obrane i sigurnosti objavljena 54 ugovora u iznosu od 80.028.897 kn i to 2 ugovora o javnoj nabavi radova u iznosu od 5.639.341 kn, 11 ugovora o javnoj nabavi roba u iznosu od 8.177.197kn te 41 ugovor o javnoj nabavi usluga u iznosu od 66.212.359 kn.

Sustav javne nabave pretendira osigurati ekonomične i učinkovite postupke te racionalno trošenje novca poreznih obveznika. S ciljem unapređenja tog sustava u razdoblju od 2008. do 2014. godine učinjeni su značajni pomaci u okviru kojih je zakonodavstvo, koje uređuje područje javne nabave, usklađeno s pravnom stečevinom Europske unije.

Kao opće ciljeve javne nabave, regulativa navodi:

-          kratkoročni ili primarni: racionalno i učinkovito trošenje proračunskih sredstava

-          dugoročni ili sekundarni: pravna sigurnost, sprečavanje korupcije i kriminala, pozitivan utjecaj na gospodarski razvoj i zapošljavanje (poticanje tržišnog natjecanja, promicanje izvrsnosti), unaprjeđenje upravljanja javnim financijama, očuvanje okoliša i dr.

 Predavanje će dati uvid u smjerove razvoja i potancijal sustava inteligentnog nadzora javne nabave.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Općenito
Poželjno iskustvo slušatelja: Bez iskustva (1 g. i manje)
Poželjna funkcija slušatelja: Svi

O predavaču

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Dobar pokrovitelj

Edukacijski pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!