Primjena Oracle EBS-a u javnom sektoru - ISFU BiH

Track

Best Practicies & Success Stories

Datum i vrijeme

četvrtak, 15. listopad 2015., 15:00

Dvorana

Dv 3 Restoran

Trajanje

45'

Ministarstvo financija i trezora BiH je središnji subjekt financijskog poslovanja svih proračunskih korisnika u BiH. Ministarstvo financija i trezora BiH upravlja informacionim sustavom koji se temelji na Oracle EBS-u. Ovaj jedinstveni informacioni sustav za financijsko upravljanje (ISFU) koriste svi proračunski korisnici u BiH na državnom nivou vlasti.ISFU sistem sažeto predstavlja:a) pomoćne knjige za evidenciju i praćenje (izvještavanje) o financijskim aktivnostima i poslovnim procesima proračunskih korisnika (trenutno BiH broji 74 proračunska korisnika na državnom nivou) a u koju svrhu se u okviru Oracle EBS-a koriste moduli:- Purchasing orders - PO (Nabave)- Accounting Payables – AP (Plaćanja obveza prema dobavljačima)- Cash Management – CM (Platnog prometa)- Accounting Receivables – AR (Potraživanja) - Fixed Assets – FA (Stalnih sredstava)- Inventory – INV (Zaliha), te- Oracle Treasury (evidencija kredita, državnih obveznica, trezorskih zapisa, deviznih ugovora, prihoda i troškova – ukratko servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine)- iExpenses (obračun troškova službenih putovanja i ostalih troškova koji potpadaju pod blagajničko poslovanje proračunskih korisnika)b) glavne knjige – GL – General Ledger (modula koji podrazumijeva sustavnu i automatiziranu knjigovodstvenu evidenciju i izvještavanje o svim promjena nastalim u gore navedenim pomoćnim knjigama, odnosno modulima)Izuzev spomenutoga, u okviru ISFU sistema u završnoj fazi realizacije je projekt za centralizirani obračun i isplatu plaća za potrebe Ministarstva obrane BiH i upravljanje ljudskim resursima za potrebe Oružanih snaga BiH (Oracle Payroll sa prilagođenim HR-om)Još kao zasebne sustave neophodno je spomenuti i sustav za upravljanje javnim investicijama PIMIS (Public Investment Managament Information Sistem) te sustav za centralizirani obračun i isplatu plaća za proračunske korisnike BiHCilj je prezentirati jedan masivan sustav kojime upravlja Ministarstvo financija i trezora BiH – točnije Sektor za trezorsko poslovanje u okviru kojega se nalazi Odjel za upravljanje informacionim sustavom, a u svrhu upoznavanja naših susjeda i svih zainteresiranih sa onime što mi radimo, te u svrhu razmjene ideja i eventualnih novih unapređenja dobre poslovne prakse.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje
Razina težine: Vrlo detaljno i stručno
Poželjno iskustvo slušatelja: Bez iskustva (1 g. i manje)
Poželjna funkcija slušatelja: Krajnji korisnik , Sistem Analitičari , Menadžer - operativni

O predavaču

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Dobar pokrovitelj

Medijski pokrovitelj