Predavači

Alan Arentsen

Arentsen Database Consultancy

Adam Boliński

Tiento Ltd.

Rijad Devlić

Elektroprivreda BiH

Tomislav Gligora

FLEKSBIT d.o.o.

Albert Godfrind

ORACLE Corporation

Elvir Hadžić

Elektroprivreda BiH

Roel Hartman

APEX Consulting

Jasmin Heljić

Elektroprivreda BiH

Krunoslav Hrnjak

HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava

Daniel Huha

Bilog d.o.o.

Patrick Jolliffe

Li & Fung Trading Ltd

Najbolji pokrovitelj

Bolji pokrovitelj

Medijski pokrovitelj

HrOUG.hr

Konferenciju organizira Hrvatska udruga Oracle korisnika. Više o udruzi možete saznati na Hroug.hr.

Prati nas na Facebooku

Prati nas na Twitteru

Sve novosti i zanimljivosti vezane uz HrOUG objavljujemo na Twitteru!